GOL-karusell 3

Arrangør: Gjerdrum Orienteringslag

Tid


Beskrivelse

Frammøte Veståsen skole, start og mål på toppen av hogstfeltet, rett syd for Himfjellvegen på Bekkeberget