Innkalling til ekstraordinært årsmøte i GOL torsdag 27.april 2023

Postet av Gjerdrum Orienteringslag den 29. Mar 2023

Sted: Veståsen skole

Tid: kl19

Bakgrunnen for møtet er at det på ordinært årsmøte ikke var mulig å få valgt et komplett styre.

Agenda:

Foreta følgende valg i hht til årsmøteprotokoll:

 14.1 Styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem.

14.2 Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

14.1 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem


Forslag til kandidater bes meldt inn innen torsdag 20.april til geir@elvhaug.no eller pal.kogstad.nass@gmail.com 

 

Hilsen fungerende styre i GOL