O-kurs for voksne

  • Lyst å lære å bruke kart og kompass ?
  • Få mer glede av mosjons- og treningsturene i nærmiljøet og i skogen? 

Gjerdrum o-lag arrangerer årlig et o-kurs på våren, vanligvis i mai,  for voksne (fra ca.15 år og eldre).  Vi samarbeider med Gjerdrum turlag DNT. Følg med i kalenderen for annonsering av kurs.  

Læringsmålet er grunnleggende kartferdigheter i orientering: Kartsymboler og farger , orientere kartet, følge ledelinjer,bruk av kompass mm.  

Det vil være  litt teori og mest praktiske øvelser ute i skogen.  Inndeling i små grupper med veiledning av erfaren instruktør.

Klar for å prøve mer orientering etter kurset?
Gjerdrum o-lag tilrettelegger tur-orientering og Stolpejakten som et mosjonstilbud for alle. I forbindelse med treninger for barn vil det også være mulig å prøve treningsløyper i skogen for ungdom og voksne ( GOL-karusell) .

Onsdager i sesongen arrangeres det  mosjons-karusell , "Raumar-karusellen" , i samarbeid med Raumar Orientering som  Gjerdrum o-lag er en del av. 

For informasjon om karusellen , se https://raumar.idrettenonline.no/


Orienteringsløp

Romeriksløpet / Romerike  o-weekend  er et årlig større o-arrangement som arrangeres i samarbeid mellom lokalklubbene i Raumar Orientering. Enkelte år er arrangementet i Gjerdrum. Det trekker normalt ca 5-600 deltakere i alle aldre.   


Delta på orienteringsløp i andre kommuner
Det tilbys mange o-løp, både lokalt, regionalt og nasjonalt , som er åpne for alle aldre med et rikholdig klassetilbud. Får du lyst å prøve deg i o-løp, sjekk terminlista her: https://eventor.orientering.no/Events