Forsikringer

               

Gjerdrum O-lag har klubbforsikring i IF

Klubbforsikring gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikring gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet.


Alle medlemmer, kollektiv ulykke Standard

Menerstatning ulykke, Forsikringssum: 3 G, Minste invaliditetsgrad: 30 %, Egenandel: 0 kr
Dødsfallerstatning ulykke, Forsikringssum: 1 G, Egenandel: 0 kr

Styreansvar

Forsikringssum per skade: 1 000 000 kr, Samlet forsikringssum per år: Samme somforsikringssummen, Egenandel per skade: 0 kr
Hvor forsikringen gjelder: Norden, Utvidet meldetid ved opphør av virksomhet: Ingen utvidelse