Politiattester

               

I dagens samfunn har det dessverre vist seg nødvendig å kontrollere voksne som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn/unge og mennesker med utviklingshemming. Med bakgrunn i dette valgte Norges Idrettsforbund å innføre en obligatorisk innhenting av vandelsattester f.om den 1. januar 2009.

Politiattesten inneholder opplysninger om en person er ilagt forelegg eller dømt eller for tiden siktet eller tiltalt, for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser

Attester avkreves også av de under 18 år som skal ha et tillits – eller ansvarsforhold – nedre grense er 15 år.

Varigheten på en politiattest er ‘normalt’ 5 år – etter det er det anbefalt at man søker og fremlegger ny attest.

Gjerdrum o-lag krever derfor at alle voksne og ungdommer som er med som trenere og medhjelpere i o-laget skal fremvise vandelsattest.

Prosessen er som følger:

  1. Send en epost til Pål Kogstad Næss for å få tilsendt en bekreftelse på at du er tillitsvalgt i GOL – pal.kogstad.nass@gmail.com 
  2. Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ – her finner du søknadsskjemaet du skal benytte
  3. Når du mottar attesten i posten (tar normalt 2-3 uker) tar du igjen kontakt med Pål Kogstad Næss så GOL får registrert at du har forevist attesten