Avslutning Postfinner'n

Arrangør: Gjerdrum Orienteringslag

Tid


Beskrivelse

Utdeling av merker og plaketter, enkel servering. Olstadvangen like i nordenden av Ringdalsvegen. Ca 200 meter sørvest fra parkering på hogstfeltet.